PODMIENKY ANKETY

Organizátor
Slovenskú anketu Elektromobil Roka na stránke ElektrombilRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojElektromobil.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o.

Partneri
Generálnym partnerom ankety Elektromobil Roka 2021 na Slovensku je ČSOB Leasing.
Hlavným partnerom je AgeVolt.
Partnerom ankety je MolPlugee.sk.

Hlasovanie
Hlasovať o najobľúbenejšie elektrifikované vozidlá v ankete Elektromobil Roka 2022 je možné na stránke www.elektromobilroka.sk. Anketa prebieha v termíne od 01.06. 2022 do 31. 07. 2022. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke ElektromobilRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v štyroch hlavných a jednej špeciálnej kategórii:

  • Elektromobil,
  • Elektrické SUV,
  • Plug-in hybrid,
  • Plug-in hybridné SUV,
  • + špeciálna kategória Aplikácia automobilky.

Každý hlasujúci vyberie jedno vozidlo, resp. aplikáciu v každej kategórii. Zúčastniť ankety sa môže len raz.

Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť pozvať ďalších priateľov a známych do hlasovania. Zvyšuje tak svoju šancu v žrebovaní o súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie
Súťažná anketa trvá od 01. 06. 2022 do 31. 07. 2022. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby.

Žrebovanie hlasujúcich sa uskutoční po ukončení súťaže. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.ElektromobilRoka.sk a na internetovej stránke www.MojElektromobil.sk. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od oznámenia výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry
Ceny pre hlasujúcich v ankete Elektromobil Roka 2021 sú nasledovné:

  • ŠKODA ENYAQ iV na týždeň
  • Hyundai IONIQ 5 na týždeň
  • Mitsubishi Eclipse Cross PHEV na víkend
Cena pre troch vyžrebovaných hlasujjúcich, ktorí do ankety pozvú aspoň 5 ďalších hlasujúcich: 365-dňová diaľničná známka
Cena pre hlasujúceho, ktorý do ankety pozve najviac ľudí: 1000 € voucher na nákup nabíjačky či akéhokoľvek produktu od AgeVolt.
V prípade, že najväčší počet pozvaných ľudí bude u viacerých pozývajúcich rovnaký, výhercu vyžrebujeme spomedzi týchto hlasujúcich.

Pozvaní hlasujúci dostanú špeciálne upravený link s identifikáciou pozývajúceho. Informáciu, koľko hlasujúcich prijalo pozvanie v ankete ElektromobilRoka.sk pre konkrétnu emailovú adresu je možné zistiť v sekcii Môj profil na stránke ElektromobilRoka.sk

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke www.elektromobilroka.sk a www.mojelektromobil.sk.

 

Generálny partner

Hlavný partner

Partner

Organizátor

Mediálny partner