PODMIENKY ANKETY

Organizátor
Slovenskú anketu Elektromobil Roka na stránke ElektrombilRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojElektromobil.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o.

Partneri
Generálnym partnerom ankety Elektromobil Roka 2024 na Slovensku je ČSOB Leasing.
Hlavným partnerom je ZSE Drive.
Cenu do súťaže venovali: .

Hlasovanie
Hlasovať o najobľúbenejšie elektrifikované vozidlá v ankete Elektromobil Roka 2024 je možné na stránke www.elektromobilroka.sk. Anketa prebieha v termíne od 22.02. 2024 do 14. 04. 2024. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke ElektromobilRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v šiestich hlavných a dvoch špeciálnych kategóriách:

  • Mestský Elektromobil,
  • Rodinný Elektromobil,
  • Elektrické SUV,
  • Luxusný Elektromobil,
  • Úžitkový Elektromobil,
  • Plug-in hybrid,
  • + špeciálna kategória Nominácia verejnosti.
  • + špeciálna kategória Aplikácia pre elektromobil.

Každý hlasujúci vyberie jedno vozidlo, resp. aplikáciu v každej kategórii. Zúčastniť ankety sa môže len raz.

Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť pozvať ďalších priateľov a známych do hlasovania. Zvyšuje tak svoju šancu v žrebovaní o súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie
Súťažná anketa trvá od 22. 02. 2024 do 14. 04. 2024. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby.

Žrebovanie hlasujúcich sa uskutoční po ukončení súťaže. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.ElektromobilRoka.sk a na internetovej stránke www.MojElektromobil.sk. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od oznámenia výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry
Ceny pre hlasujúcich v ankete Elektromobil Roka 2024 sú nasledovné:

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom ankety a tretím stranám – partnerom súťaže, dealerom a importérom, ktorí nominovali automobily do ankety, za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora a tretích strán – partnerov súťaže, dealerov a importérov, ktorí nominovali automobily do ankety, najmä na uverejnenie mena, priezviska, adresy, emailu a fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke www.elektromobilroka.sk a www.mojelektromobil.sk.

 

Generálny partner

Hlavný partner

Ceny do súťaže venovali partneri:

Organizátor